Anabilim Dallı Tanıtım
Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Biyokimya bilimi moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve enzim biyolojisi gibi geleneksel disiplinlerin yanı sıra, genomik, proteomik ve biyoinformatik gibi daha yeni bilimsel alanları da kapsamaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında biyomoleküllerin (RNA, DNA, protein) düzeylerinde gözlenen  değişikliklerin incelenmesi Biyokimya biliminin temel konusudur. Bu nedenle, hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerin giderilmesinde kullanılacak ilaçların tasarımında ve hedef yerlerinin saptanmasında Biyokimya bilimi önemli bir rol oynamaktadır. 

     Anabilim Dalımız Eczacılık Fakültesi kurulduğundan beri Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü bünyesinde aktif olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim dalımızın ilgi alanları, kanser, miRNA, ateroskleroz, enzim aktivite ve inhibisyon çalışmaları, oksidatif stres, enzim immünoassay (ELISA ya da EIA) gibi pek çok araştırma konularıdır. Laboratuvarımızda biyolojik proseslerin hücresel ve moleküler mekanizmalarının aydınlatılması ve bunların hastalıklarla ilişkilendirilmesi sürecinde farklı deney sistemleri kullanılmaktadır. Anabilim dalımız tarafından yürütülen lisans derslerinde, öğrencilere canlı ile ilgili fizyolojik ve patolojik olayların ve ilaç etkisinin anlaşılabilmesi için gereken temel biyokimya eğitiminin teorik ve pratik olarak verilebilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere hastalıkların tanısı ve izlenmesi amacıyla biyolojik materyaller üzerinde yapılan biyokimyasal testler tanıtılmaktadır.
Resim